Musíte vybudovať oplotenie okolo svojho domu alebo firmy? Zistite si právne podmienky vzťahujúce sa k tejto otázke.

Budovanie oplotenia, rovnako ako iné stavebné práce, je predmetom právnych predpisov. To kladie teda určité povinnosti na osobu, ktorá plánuje oplotenie postaviť, čo závisí od typu jeho umiestnenia.

NUTNOSŤ ZÍSKAŤ POVOLENIE

Pred začatím samotných stavebných prác stojí za to sa pozrieť do územného plánu. Ak takýto plán existuje, môže obsahovať pokyny, aký typ oplotenia je a aký nie je povolený v danej oblasti.

Ďalšia fáza príprav zahŕňa rozhodnutie o výške oplotenia. Ak prekročí 2,20m, ste povinný podať oznámenie na Krajskom úrade pre získanie povolenia. Oznámenie je tiež nevyhnutné získať v prípade, keď je oplotenie postavené na verejných miestach, ako sú cesty, železničné trate alebo námestia.

Viac: http://www.betafence.sk/novinky/stavebne-povolenie-pre-oplotenie-kedy-ho-potrebujete

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...