Typy oplotenia


Základnými typmi oplotenia, ktoré sa líšia svojím pôsobením, sú: nepriehľadné, priehľadné a kombinované (polopriehľadné) oplotenie.
Nepriehľadné oplotenie je zvyčajne murované z rôzneho materiálu – lomového kameňa, tehál – alebo urobené z liateho betónu či rôznych prefabrikovaných dielcov alebo tvaroviek. Povrchovú úpravu môže predstavovať omietanie, škárovanie, obkladanie alebo náter (farebný, plastový – marmolit). Toto oplotenie môže čiastočne zakrývať stavbu domu. Zvonka pôsobí bariérové, vnútri priestoru vytvára intimitu, no pri väčšej výške tieni záhradu (najmä v kútoch). Výborne chráni proti prachu, emisiám z dopravy a hluku a pohľadom zvonka. Je masívne, nákladne a trvanlivé, šírkovo zaberá dosť miesta (podľa použitého materiálu 20 až 50 cm). Nepriehľadné oplotenie môže byť vytvorené aj hustým porastom vhodných drevín – živým plotom (strihaným i nestříhaným). Je ešte širšie, zaberá 50 až 100 cm.


Priehľadné oplotenie je konštrukčne vytvorené zo subtílneho materiálu: z kovových alebo drevených tyčiek v zreteľne vymedzených vzdialenostiach i drôteného pletiva. Priehľadné výplne sú zavesené na masívnejších nosných stĺpikoch zapustených do zeme. Toto oplotenie zaberá veľmi málo (šírkovo) miesta. Jeho výhodou je, že nezakrýva stavbu, pôsobí ľahko a nestíní pozemok. Nezabraňuje prístupu na pozemok drobným zvieratám (pokiaľ nie je dôkladne zapustené do zeme). Nechráni pred exhalátmi, prachom, hlukom ani pohľadmi. Použitie drôteného pletiva je najlacnejšie variantom. Dá sa dobre kombinovať so živým plotom alebo porastom z popínavých drevín, ktoré zabezpečia nepriehľadnosť.

Kombinované oplotenie sa skladá z nepriehľadnej línie a priehľadných výplní.Nepriehľadnú časť tvorí podmurovka a stĺpiky a priehľadné výplne môžu byť z rôznych materiálov – zo zvislo kladených drevených latiek alebo z kovových profilov, vodorovne umiestnených drevených dosák, drôteného pletiva v ráme alebo samonosných, keramických plotoviek a pod. Polopriehľadný typ oplotenia je veľmi vhodný pre oddelenie verejného a súkromného priestoru vo vstupnej časti pozemku.

Chapters: | Previous | 1 | 2 | 3 | 4 |

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...