Rozmery a proporcie oplotenia


Vzhľad a účelnosť oplotenia závisia na použitom materiáli, rôznych detailoch konštrukcie a jeho výške. Pri rozhodovaní o výške oplotenia je nutné dodržať proporcionalitu medzi veľkosťou záhrady a domu. Dĺžka plota je daná obvodovou dĺžkou parcely, výška závisí od jeho účelu. Oplotenie do výšky 1 m je nenápadné a pri vhodnej výsadbe ho takmer nespozorujete. Ochranný účinok je nepatrný. Plot vysoký do 150 cm tvorí jasné ohraničenie, ale ešte neprekáža oku. Plot nad 150 cm pôsobí priestorovo a pri výške nad 190 cm je už pohľadovou bariérou. To je výška, ktorá už veľmi dvíha náklady na realizáciu i nároky na stabilitu konštrukcie. Ideálna je výška 150 až 180 cm (pôsobí aj ako zábrana proti preskočenie veľkého psa). Ak táto výška nestačí ako pohľadová zábrana (ak je dom na svahu a plot na úpätí), je vhodné doplniť oplotenie v exponovaných úsekoch výsadbou živého plota.

Proporcie oplotenia

Pre estetickú pôsobivosť oplotenia je dôležitá správna proporcionalita daná vzdialenosťou medzi jeho nosnými prvkami – stĺpikmi. Vhodná je dĺžka 200 až 250 cm, ktorá sa hodí aj na členenie alebo delenie rovnakých častí. Dĺžka jednotlivých polí (pri plote s podmurovkou) má byť v pomere k výške, najlepšie v pomere 3: 2 alebo 3:1. Pomer výšky stĺpika a výšky podmurovky je tiež 3:1 alebo 3:2, ak chceme zvýšenou murovanou časťou viac izolovať priestor od ulice.

Chapters: | Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | Next |

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...