Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku na ňom. Okrem toho vymedzuje plochu a svojou výškou zvýrazňuje pozemok v priestore. Je dôležitou súčasťou záhrady, najmä v jej vstupnej časti. Vytvára prvý dojem pred vstupom na pozemok a opticky odrádza alebo pozýva návštevníka. Môže podčiarknuť stavbu domu alebo – pri nesprávnom výbere koncepcie, formy či materiálu plota – jej architektúru potlačiť.

Oplotenie vo vstupnej časti má zároveň i technické a prevádzkové funkcie, ktorým sa musí riešenie podriadiť. Pri konštrukcii oplotenia je najnáročnejšie nájsť správne proporcie medzi jeho estetickou pôsobivosťou a praktickou funkciou.

Výber oplotenia

Oplotenie je líniová stavba; vzhľadom na svoju dĺžku je finančne náročná. Jej hlavnou funkciou zostáva vymedzenie a ochrana pozemku, ale je rozdiel, či nás delí od rušnej verejnej komunikácie, susedov alebo poľnohospodárskej krajiny. Na oddelenie od verejného priestoru ulice alebo od komunikácie vyberáme pevný, masívnejší a estetický plot korešpondujúci s architektúrou domu. Dôležitý je tu estetický vzhľad plota i brány a bránky, lebo vzhľadové pôsobenie má nezastupiteľnú úlohu pri vstupe na pozemok. Od susedov nás môže oddeľovať i drôtený alebo pletivový plot. Na hranici pozemku s krajinou postačí aj živý plot.
Možnosti riešenia oplotenia sú mnohostranné a výberom materiálu sa dajú prispôsobiť každej situácii. Výber vhodného typu je treba si vopred zvážiť, lebo charakter plota ovplyvňuje určitú časť vnútorného priestoru pozemku a záhradnú plochu. Vysoký plot môže značnej časti plochy tieniť, najmä ráno a podvečer, na jar a na jeseň. Zároveň je potrebné zvážiť, či má mať plot jednotný charakter v celej svojej dĺžke alebo ho prispôsobíme osobitým podmienkam daného miesta a zostavíme z drahších a lacnejších častí.

Chapters: | 1 | 2 | 3 | 4 | Next |

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...