Prečo oplotiť stavbu?

  • Ochrana majetku realizátora stavby
  • Ochrana proti krádeži a vandalizmu
  • Zabránenie vstupu nepovolaných osôb.
  • Ochrana okoloidúcich a zamestnancov pred úrazom pri stavebných prácach.
  • Zlepšenie image, pretože staveniská na ktorých je poriadok a riadne mobilné oplotenie sú verejnosťou a potencionálnymi zákazníkmi vnímané pozitívne.
  • Panely môžu byť opatrené štítkom s logom vašej spoločnosti.

Oplotenie staveniska oddeľuje priestor na stavenisku od okolia. Stavia sa ešte pred začatím stavebných prác. Môže byť trvalé, navrhované ako stavebný objekt zahrnutý v časovom pláne, alebo dočasné, ktoré bude slúžiť iba počas výstavby.

Chapters: | Previous | 1 | 2 | 3 | Next |

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...