Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov pre pracovníkov nezaobíde. Stavať dom neznamená iba bezhlavo sa vrhnúť do práce, súčasťou výstavy je aj zariadenie staveniska, ktoré rieši bezpečnú činnosť na stavenisku a v jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku používaných zariadení a mechanizmov.

Stavenisko je miesto pre realizáciu stavby, ktorého rozsah sa stanovuje v stavebnom povolení. Tvorí ho stavebný pozemok s existujúcimi budovami av nevyhnutnom rozsahu aj časť iných pozemkov, resp. komunikácií. Preto je dôležité, aby boli hranice staveniska oplotené. V prípade rekonštrukciou priestorov v byte je staveniska byt, prípadne ďalšie plochy určené pre skladovanie mimo bytu, ktoré sa môžu vymedziť v spoločných priestoroch v bytovom dome, vo dvore, resp. na priľahlom chodníku.

Zariadenie staveniska nesmie nadmerne obťažovať okolie staveniska a musí sa dbať na verejný poriadok. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstará a poplatky za ne nesie stavebník. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ.
Pri návrhu zariadenia staveniska pre rekonštrukciu a modernizáciu je potrebné zohľadniť stavebné práce, ktoré sa zvyčajne nevyskytujú pri novostavbách. Sú to najmä búracie práce. Ich pracovný postup musí zhotoviteľ vypracovať vopred, v niektorých prípadoch je potrebné zabezpečiť stabilitu objektu a okolitých stavieb vhodným oplotením stavby. Pri prevzatí staveniska by mal zhotoviteľ vo vlastnom záujme zmapovať všetky nedostatky a poruchy v spoločných častiach iv jednotlivých bytoch v bytovom dome. Možno tak predísť sporom medzi zhotoviteľom a užívateľmi, ktorí v niektorých prípadoch chcú využívať, že za škody, ktoré sa prejavia počas realizácie prác, zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ a stavebník by mali zmluvne dohodnúť podmienky stavebného prevádzky.

Aké oplotenie na stavbu?

Ideálne oplotenie na staveniskomobilné ploty, pretože sa dajú ľahko v prípade potreby premiestniť. Betafence vyrába mobilné ploty Tempofor, ktoré sú vyrábané na použitie na stavbách.

Chapters: | 1 | 2 | 3 | Next |

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...