Dôležité

Nezabudnite, že plot:

  • sme povinní realizovať výlučne na svojom pozemku;
  • sa stavia lícom k susedom;
  • nesmie zasahovať žiadnou časťou na pozemok susedné, a to ani plot živý;
  • nesmie bez vážneho dôvodu susedný pozemok zatieňovať;
  • nesmie brániť susedovi užívať jeho pozemok, napríklad pestovať na ňom bežné rastliny;
  • nesmie brániť pri vstupe na cudzie pozemky;
  • nesmie brániť vodičom pri výhľade;
  • vyžaduje údržbu i zo strany suseda, ktorý vám musí za týmto účelom umožniť prístup na svoj pozemok.

Chapters: | Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...