Stavba

Plot sa stavia zásadne na ohradenie pozemku, lícom k susedom. Nosná konštrukcia musí byť na strane vlastníka ohradenia nehnuteľnosti. Je potrebné ho presne vymerať, pretože na dlhých líniách plotov sú nerovnosti veľmi viditeľné. Nosné časti, ktoré sú namáhané ako vo zvislom, tak vodorovnom smere, musia mať dostatočnú tuhosť a dobrý základ.

Ľahšiu situáciu máme v rovinatom teréne. Tu môžeme postaviť len ľahký plot v súlade s názorom, že plot by mal byť čo najjednoduchší. Tradičné drôtené pletivo natiahnuté na nosných drôtoch vedených cez kovové stĺpiky nie je práve vzhľadné. Často ho však volíme ako provizórny plot k oploteniu pozemku pred stavbou alebo ak musíme so stavbou plota, napríklad z ekonomických dôvodov počkať. Drôtený plot nevyžaduje základ a masívnu konštrukciu po celej dĺžke.Dôkladne musíme založiť rohové stĺpiky a zabezpečiť ich pevnosť napríklad vzperami, pretože rohy musia odolať veľkému ťahu nosných drôtov. Ostatné stĺpiky zaisťujú len rovinnosť pletiva a stabilitu plotu pri vetre.

Šikovným riešením sú moderné prefabrikované ploty, kde sa jednotlivé polia plotu z tuhých drôtených sietí vešajú medzi kovové stĺpiky, takže ani tie rohové nie sú namáhané ťahom napnutých lán alebo drôtov. Na spodnú časť pevného kovového stĺpika sa pripevňuje betónová – podhrabová – doska opticky nahrádzajúca podmurovku, a ak je čiastočne ponorená do zeme, bráni drobným zvieratám v podhrabání.

Chapters: | Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next |

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...