Stavebné povolenie

Plot patrí do kategórie drobných stavieb, nevyžaduje sa preto stavebné povolenie, ale stačí len stavbu ohlásiť a požiadať stavebný úrad o územné súhlas. To v prípade, že stavba plota nebola súčasťou projektu k stavebnému povoleniu celého domu.

Stavebný úrad sa zaujíma predovšetkým o čelný plot do ulice, pretože je súčasťou verejného priestoru. Úrad by mal dbať na jednotný charakter plotov, bohužiaľ sa tak veľmi často nedeje. Na podobu a prevedenie plotov medzi susednými pozemkami väčšinou nemáva zvláštne požiadavky, ale vyžaduje sa súhlas susedov, pretože nesmieme obmedziť vlastnícke práva k okolitým pozemkom. Ak sa nepodarí vám získať súhlas susedov s vami zamýšľaným plotom, môžete tento problém úspešne, ale zložitejšie riešiť tak, že požiadate stavebný úrad o stavebno právne rozhodnutia. V tomto prípade však musíte sa žiadosťou predložiť projekt a podklady ako pre stavebné povolenie.

Vydanie územného súhlasu nepodlieha správnemu konaniu, čo znamená, že ak bude žiadosť mať všetky zákonom predpísané náležitosti vrátane súhlasu susedov, príslušný stavebný úrad územné súhlas vydá do tridsiatich dní od prijatia žiadosti.Po jeho doručení vzniká právo začať s realizáciou plotu. Územný súhlas platí len dvanásť mesiacov odo dňa vydania, je teda nutné stavebné práce v tejto dobe začať.  Ak stavebník pozabudne na svoju ohlasovaciu povinnosť, stavebný úrad môže nariadiť odstránenie stavby alebo stavebník môže požiadať o dodatočné povolenie. V tom prípade musí k žiadosti priložiť podklady ako pre stavebné konanie.

Živý plot vytvorí dokonalú intimitu vnútri pozemku, smerom do ulice však zostáva prívetivý.

Chapters: | Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next |

Najčítanejšie články

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...