Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov pre pracovníkov nezaobíde. Stavať dom neznamená iba bezhlavo sa vrhnúť do práce, súčasťou výstavy je aj zariadenie staveniska, ktoré rieši bezpečnú činnosť na stavenisku a v jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku používaných zariadení a mechanizmov.

Stavenisko je miesto pre realizáciu stavby, ktorého rozsah sa stanovuje v stavebnom povolení. Tvorí ho stavebný pozemok s existujúcimi budovami av nevyhnutnom rozsahu aj časť iných pozemkov, resp. komunikácií. Preto je dôležité, aby boli hranice staveniska oplotené. V prípade rekonštrukciou priestorov v byte je staveniska byt, prípadne ďalšie plochy určené pre skladovanie mimo bytu, ktoré sa môžu vymedziť v spoločných priestoroch v bytovom dome, vo dvore, resp. na priľahlom chodníku.

Zariadenie staveniska nesmie nadmerne obťažovať okolie staveniska a musí sa dbať na verejný poriadok. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstará a poplatky za ne nesie stavebník. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ.
Pri návrhu zariadenia staveniska pre rekonštrukciu a modernizáciu je potrebné zohľadniť stavebné práce, ktoré sa zvyčajne nevyskytujú pri novostavbách. Sú to najmä búracie práce. Ich pracovný postup musí zhotoviteľ vypracovať vopred, v niektorých prípadoch je potrebné zabezpečiť stabilitu objektu a okolitých stavieb vhodným oplotením stavby. Pri prevzatí staveniska by mal zhotoviteľ vo vlastnom záujme zmapovať všetky nedostatky a poruchy v spoločných častiach iv jednotlivých bytoch v bytovom dome. Možno tak predísť sporom medzi zhotoviteľom a užívateľmi, ktorí v niektorých prípadoch chcú využívať, že za škody, ktoré sa prejavia počas realizácie prác, zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ a stavebník by mali zmluvne dohodnúť podmienky stavebného prevádzky.

Aké oplotenie na stavbu?

Ideálne oplotenie na staveniskomobilné ploty, pretože sa dajú ľahko v prípade potreby premiestniť. Betafence vyrába mobilné ploty Tempofor, ktoré sú vyrábané na použitie na stavbách.

Chapters: | 1 | 2 | 3 | Next |

Najčítanejšie články

Oplotenie rodinných

Ploty vypovedajú veľa o svojich majiteľoch. Plot je to prvé, čo ...

Oplotenie pozemku

Nedeľné prechádzka, kedy sa oko kochá pohľadom do rozkvitnutých predzáhradiek ...

Oplotenie stavieb

Stavba domu sa bez uskladnenia materiálu, jeho dopravy a priestorov ...

Oplotenie záhrady

Najvýznamnejšou funkciou oplotenia je od nepamäti ochrana pozemku a majetku ...

Novinka: oplotenie Z

Oplotenie Zenturo® predstavuje univerzálne riešenie pre neobmedzené moderné oplotenie a ...

Novinka: Bekafor Pre

Bekafor® Prestige je exkluzívny a dekoratívny panelový systém oplotenia, ktorý ...